๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Thông Báo

Thông Báo

Cập nhật ngày 19/06/2016:

Stt1: Chủ nhà edit theo cảm hứng, hứng bộ nào thì làm bộ đó.
Stt2:  Chủ nhà có sở thích hơi bất lương đó là thích đào hố hơn lấp hố, nhưng bù lại sẽ không drop. Thỉnh nhẫn nại xuống hố quay tay cùng chủ nhà chờ ngày đón bình minh.

 (╭ ̄︶ ̄)╭♡

Advertisements

[ĐNT-Q4] Chương 12

Chương thứ mười hai – Hoàng thất thật nhiều kỳ ba!

Read more…

[ĐNT-Q4] Chương 11

Chương thứ mười một

Read more…

[ĐNT-Q4] Chương thứ mười

 Chương thứ mười – Khách không mời

Read more…

[ĐNT-Q4] Chương 9

Chương thứ chín – Liên hiệp cộng hòa

Read more…

[ĐNT-Q4] Chương 8

Chương thứ tám – Tuyết sơn bạch liên giáo [hạ]

Read more…

[BTBT] Chương 8

Chương thứ tám

Read more…

[DC] Chương 29

Chương thứ hai mươi chín

Read more…

[DC] Chương 28

Chương thứ hai mươi tám

Read more…

[ĐNT-Q4] Chương 7

Chương thứ bảy – Tuyết sơn bạch liên giáo [thượng]

Read more…

[ĐNT-Q4] Chương 6

Chương thứ sáu – Sẽ không để ý

Read more…

Post Navigation