๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 24, 2012”

[Ám ảnh D.I.D] chap 1

Author: Zenk

Pairings: EunHae

Length: Shortfic

Category: horror

Rating: T

Disclaimer: Đương nhiên họ là của nhau, nhưng trong fic này họ là của Au

Status: COMPLETED

Summary: Con người thường chỉ nhìn thấy những gì họ mong muốn được nhìn thấy. Thậm chí có thể tự thôi miên mình để chứng minh rằng ai đó vẫn còn tồn tại trên đời..

 

Read more…

Post Navigation