๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 15, 2012”

[HYVSLD] Chap 1

Ngươi vì Tướng Quân mà phản bội ta, ta vì ngươi mà phản bội quốc gia, phản bội lại phụ vương mình.

Ta thật đáng thương… Vì tình yêu mà biến thành nô lệ… Read more…

Post Navigation