๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 23, 2012”

[HYVSLĐ] Chap 3

Kịch đã tàn.

Phim đã tan.

Màn đã hạ.

Mặt nạ nào thì cũng đến lúc phải gỡ xuống… Read more…

Post Navigation