๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Hai 14, 2013”

[ĐGMN] Văn án

Author: ZenkYeSung
Pairing: EunHae.
Length: Longfic
Category: pink, funny, sad, HE
Rating: M.
Disclaimer: Đương nhiên họ là của nhau, nhưng trong fic này họ là của Au.
Status: Ongoing.
Summary: Read more…

[SDDMTMT] Chap 2 – Những sợi dây gắn kết vô hình

Chap 2 – Những sợi dây gắn kết vô hình

 

 

Trường tiểu học Twins – Buổi liên hoan cuối năm. Read more…

Post Navigation