๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Hai 22, 2013”

Bảo vệ: [ĐGMN] Chap 1 – Họa từ trên trời rơi xuống.

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Post Navigation