๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Năm 6, 2014”

[TYKS] Chap 2

-Chap 2-

 

 

2293_original

 

 

Nếu được chạm vào nhau giữa dòng đời xa la lạ này, chạm đúng người, đúng thời điểm thì đôi khi, chỉ cần một lần là đủ.

Ai bảo rằng hai đường thẳng song song thì không bao giờ chạm được vào nhau?

Chúng sẽ gặp nhau ở đường chân trời.

Read more…

Post Navigation