๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Bảy 18, 2014”

[TMDH] Chương thứ nhất.

Chương 1: Thượng phần (viếng mồ mả)

 

Thanh minh thì tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tá vấn tửu gia hà xử hữu

Mục đồng diêu chỉ Hạnh Hoa thôn…

  Read more…

Post Navigation