๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Bảy 23, 2014”

[TROV] ๖ۣۜChương thứ hai.

Chương thứ hai – Cám dỗ:

 

 

“Nếu cuộc đời là một vở kịch thì mỗi người nên đóng vai chính trong vở kịch cuộc đời mình”

 

Đó là câu nói yêu thích của Amon.

  Read more…

Post Navigation