๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Bảy 30, 2014”

[TMDH] Chương thứ năm.

Chương thứ năm – Thư tín:

 

Vô tri vô giác Lý Hàng vượt qua buổi sáng, tự hỏi đêm qua thứ mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Một mình ngồi trước bàn làm việc, rảnh rỗi lướt wed một lát ngẫu nhiên click vào một bài post, nói rằng thanh minh cấm kỵ mặc đồ màu đỏ tía, cậu không có mặc ngược lại đã nhìn thấy có người đã mặc như vậy. Read more…

Post Navigation