๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 1, 2014”

[TMDH] Chương thứ sáu.

Chương thứ sáu – Đường tắt:

 

Dừng lại ở cửa thật lâu, Lý Hàng cảm thấy màu trắng phong thư kia phi thường chói mắt, nhìn thêm một lúc, Lý Hàng trực tiếp vòng qua phong thư đi ra, hẳn, hẳn là đến tối nó sẽ lại nằm trên bàn.

Lý Hàng không biết lúc tan ca trở về mở cửa, nhìn thấy phong thư này nằm ở trong phòng mình sẽ có tâm trạng gì, nhưng hiện tại cậu có chút sợ hãi, thật sự có người đùa dai đi.

 
Read more…

Post Navigation