๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 2, 2014”

[TMDH] Chương thứ bảy.

Chương thứ bảy – Thang máy kinh hồn.

Lý Hàng bất an ngồi xuống, lúc làm việc cậu liên tục gọi nhầm số trong tài liệu. Cuối cùng thành thành thật thật ngồi tại chỗ ngẩn người, thẳng đến khi đồng sự kinh hô cậu mới hồi phục lại tinh thần. Read more…

Post Navigation