๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 5, 2014”

[TMDH] Chương thứ mười.

Chương thứ mười – Nữ quỷ (tu)

 

Gần đây Chu Duệ đã yên tĩnh không ít, nhưng Lý Hàng cảm thấy chính mình điên mất rồi, khi ngủ liền gặp mộng xuân, còn là bị nam nhân áp, cậu không thấy rõ diện mạo người đàn ông đó. Tuy rằng rất thoải mái, thật muốn mơ tiếp giấc mộng này, nhưng cậu tình nguyện người trong mộng là Chu Duệ, chứ không phải kẻ nhìn không rõ mặt kia. Read more…

Post Navigation