๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 15, 2014”

[TTTCH] Tiết tử (Thượng)

Tiết tử (thượng) Read more…

Post Navigation