๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 16, 2014”

[TTTCH] Tiết tử (Hạ)

Tiết tử (hạ)

Read more…

Post Navigation