๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Chín 27, 2014”

[TTTCH] Chương 23.

Chính văn đệ nhị thập tam chương

Read more…

Post Navigation