๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 1, 2014”

[TTTCH] Chương 25.

Chính văn đệ nhị thập ngũ chương

Read more…

[UVHP] Chương 05 (Thượng).

Chương thứ năm (Thượng)

Read more…

Post Navigation