๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 11, 2014”

[ĐNT] Chương 01.

Quyển 1 

Chương thứ nhất – Trẫm? Trẫm! Read more…

Post Navigation