๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 12, 2014”

[TTTCH] Chương 29.

Nụ hôn của Tử Thạch đã bị cướp như vậy đó (´▽`)

Chính văn đệ nhị thập cửu chương

Read more…

[ĐNT] Chương 03.

Chương thứ ba Read more…

[ĐNT] Chương 02.

Chương thứ hai  Read more…

Post Navigation