๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 16, 2014”

[ĐNT] Chương 10.

Chương thứ mười – Tặng lễ vật

Read more…

[ĐNT] Chương 09.

Chương thứ chín – Ta cùng hoàng đế có gian tình

Read more…

Post Navigation