๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 19, 2014”

[ĐNT] Chương 17.

Chương thứ mười bảy – Hoàng thượng bớt giận Read more…

[ĐNT] Chương 16.

Chương thứ mười sáu – Nửa đêm tiến cung Read more…

[ĐNT] Chương 15.

Chương thứ mười lăm – Đầu danh trạng Read more…

Post Navigation