๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 27, 2014”

[ĐNT] Chương 27.

Chương thứ hai mươi bảy – Hoàng thượng có thưởng thức (1) Read more…

[DC] Chương 14.

Chương thứ mười bốn

Read more…

Post Navigation