๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười 28, 2014”

[ĐNT] Chương 29.

Chương thứ hai mươi chín – Tịch Thiên Lâu (2) Read more…

[ĐNT] Chương 28.

Chương thứ hai mươi tám – Tịch Thiên Lâu (1) Read more…

Post Navigation