๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 11, 2014”

[ĐNT] Chương 46.

Chương thứ bốn mươi sáu Read more…

[ĐNT] Chương 45.

Chương thứ bốn mươi lăm – Giữa ôn tuyền trong núi gặp khách không mời Read more…

Post Navigation