๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 15, 2014”

[ĐNT] Chương 51

Chương thứ năm mươi mốt – Tra tham quan (3) Read more…

Post Navigation