๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 18, 2014”

[ĐNT] Chương 55

Chương thứ năm mươi lăm – Trở về cung, hoàng thượng thỉnh tự trọng! Read more…

Post Navigation