๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 26, 2014”

[TTTCH] Chương 33

Chính văn đệ tam thập tam chương

Read more…

Post Navigation