๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 27, 2014”

[ĐNT] Chương 62

Chương thứ sáu mươi hai – Hỗn đản Tịch Thiên Thương Read more…

[ĐNT] Chương 61

  Chương thứ sáu mươi mốt – Mẫu tử vô tình Read more…

Post Navigation