๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 29, 2014”

[ĐNT] Chương 64

Chương thứ sáu mươi tư – Đánh nhau loạn thành một đoàn Read more…

Post Navigation