๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 30, 2014”

[ĐNT] Chương 65

Chương thứ sáu mươi lăm – Vật đính ước. Read more…

Post Navigation