๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 1, 2014”

[ĐNT] Chương 67

Chương thứ sáu mươi bảy – Tướng quân, nhận lễ vật.
Read more…

[ĐNT] Chương 66

Chương thứ sáu mươi sáu – Trẫm làm ấm giường cho ngươi. Read more…

Post Navigation