๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 2, 2014”

[ĐNT] Chương 69 – Hoàn quyển 1

Chương thứ sáu mươi chín – Dạ Vị Ương biến mất. Read more…

[ĐNT] Chương 68

Chương thứ sáu mươi tám – Tình địch gặp tình địch. Read more…

Post Navigation