๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 8, 2014”

[ĐNT-Q2] Chương 2.

Chương thứ hai – Bắc Thần Diêu Quang. Read more…

Post Navigation