๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 13, 2014”

[ĐNT-Q2] Chương 7

Chương thứ bảy – Thẳng đến Bắc Thần quốc Read more…

[ĐNT-Q2] Chương 6

Chương thứ sáu – Phân hưởng thiên hạ. Read more…

Post Navigation