๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 14, 2014”

[ĐNT-Q2] Chương 8

Chương thứ tám – Tương kiến bất tương thức (Gặp lại nhưng chẳng nhận ra nhau) Read more…

Post Navigation