๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Hai 30, 2014”

[ĐNT-Q2] Chương 18

Chương thứ mười tám – Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Read more…

Post Navigation