๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the month “Tháng Một, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 21

Chương thứ hai mươi mốt – Ba cái đuôi Read more…

[ĐNT-Q2] Chương 20

Chương thứ hai mươi – Ly khai Bắc Thần. Read more…

[ĐNT-Q2] Chương 19

Chương thứ mười chín – Đánh mất và tìm lại Read more…

Post Navigation