๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Ba 1, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 23

Chương thứ hai mươi ba – Thực tiễn ra chân lý

Read more…

Post Navigation