๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tư 21, 2015”

[TTTCH] Chương 38.

Chính văn đệ tam thập bát chương

Read more…

Post Navigation