๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tư 24, 2015”

[TTTCH] Chương 40

Chính văn đệ tứ thập chương

Read more…

Post Navigation