๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tư 25, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 26

Chương hai mươi sáu – Trở lại Thiên kinh

Read more…

Post Navigation