[Q2-ĐNT] Chương 33

Chương thứ ba mươi ba – Ngốc hồ ly, xú hoàng đế

Tiếp tục đọc

[TTTCH] Chương 41 (beta)

Chính văn đệ tứ thập nhất chương

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q2] Chương 28

Chương thứ hai mươi tám – Cải trang đả phẫn

Tiếp tục đọc