๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Năm 20, 2015”

[Q2-ĐNT] Chương 33

Chương thứ ba mươi ba – Ngốc hồ ly, xú hoàng đế

Read more…

Post Navigation