[ĐNT-Q2] Chương 43

Chương thứ bốn mươi ba – Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q2] Chương 42

Chương thứ bốn mươi hai – Hồ ly ở phía sau

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q2] Chương 41

Chương thứ bốn mươi mốt – Bọ ngựa bắt ve.

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q2] Chương 39

Chương thứ ba mươi chín – Thiếp mời của Bắc Phương Nguyệt

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q2] Chương 37

Chương thứ ba mươi bảy – Căn nhà nhỏ trong rừng (hạ) 

Tiếp tục đọc