๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Bảy 31, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 43

Chương thứ bốn mươi ba – Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng

Read more…

Post Navigation