[ĐNT-Q3] Chương 08

Chương thứ tám – Ba người [1]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 07

Chương thứ bảy – Đứng cùng trận tuyến

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 06

Chương thứ sáu – Cuối cùng cũng có dấu hiệu

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 05

Chương thứ năm – Ai là cha hài tử? (hạ)

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 04.

Chương thứ tư – Ai là cha hài tử? (thượng)

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 03

Chương thứ ba – Đại nhân, ngài có rồi!

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 02

Chương thứ hai – Chần chừ

Tiếp tục đọc