๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 4, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 46

Chương thứ bốn mươi sáu – Không muốn thêm lần nào nữa

Read more…

Post Navigation