๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 5, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 47

Chương thứ bốn mươi bảy – Ngươi là tên biến thái

Read more…

Post Navigation