๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 19, 2015”

[ĐNT-Q2] Chương 55

Chương thứ năm mươi lăm – Thế nào là tín nhiệm?

Read more…

Post Navigation