๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 29, 2015”

[ĐNT-Q3] Chương 05

Chương thứ năm – Ai là cha hài tử? (hạ)

Read more…

[TH] Chương 04

Chương thứ tư – Thư đồng 

Read more…

Post Navigation